Zahtjev za uklanjanje iz baze

Vaš email i broj telefona koji ste koristili prilikom upisa u bazu

Zahtjev